Xây dựng các gói combo quà tặng từ sản phẩm OCOP

UBND tỉnh An Giang đã thống nhất để Trung tâm Xúc tiến Thương mại xây dựng các gói combo quà tặng từ những sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

goi 1500

Theo đó, các combo quà tặng này gồm nhiều hình thức, với mệnh giá từ 500.000 đến 1.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT, chi phí gói quà, vận chuyển...) dùng làm quà tặng trong hoạt động đối ngoại. Qua đó, giới thiệu đến các ngành, các cấp và đối tác hình ảnh, sản phẩm đặc sản của tỉnh An Giang.

THANH TIẾN