Đồng phục trường tiểu học Lê Lợi

Đồng phục trường tiểu học Lê Lợi

Ngày 27 Tháng 8 2020 / Nhóm: Đồng phục học sinh

dong phuc truong le loi 1

dong phuc truong le loi 2

dong phuc truong le loi 3

dong phuc truong le loi 4

dong phuc truong le loi 5

dong phuc truong le loi 6

dong phuc truong le loi 7

dong phuc truong le loi moi 1

dong phuc truong le loi moi 2

dong phuc truong le loi moi 3

dong phuc truong le loi moi 4

dong phuc truong le loi moi 5